O Fundacji

Fundacja imienia Alexandra von Humboldta jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Naszym marzeniem jest zainspirowanie młodego człowieka do tego, aby był szczęśliwy w swoich przyszłych wyborach. STĄD POMYSŁ NA STWORZENIE NOWOCZESNEGO LICEUM NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU.

 •  

  Głównymi celami Fundacji są:

  1. edukacja dzieci i młodzieży, umożliwiająca zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie
   oraz rozwijania ich aspiracji edukacyjnych, naukowych, i kulturalnych,

  2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań w edukacji,

  3. organizacja, wspieranie, prowadzenie, upowszechnianie i promowanie
   wszelkich działań edukacyjnych związanych z modelem STEAM
   (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka),

  4. popularyzacja informacji i wiedzy na temat Patrona Fundacji Alexandra von Humboldta,

  5. podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
   aktywizacja społeczeństwa do działań służących ochronie
   środowiska naturalnego,

  6. popularyzowanie w społeczeństwie dorobku nauk przyrodniczych i matematycznych,

  7. stymulowanie, promocja długookresowej współpracy naukowej,
   edukacyjnej pomiędzy polskimi i niemieckimi uczniami, studentami, naukowcami i badaczami,

  8. promowanie wiedzy finansowej, ekonomicznej i informatycznej w społeczeństwie,

  9. edukacja w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz uzupełnianie edukacji szkolnej
   o rozwój kompetencji interpersonalnych,

  10. wspieranie działalności artystycznej,

  11. udzielanie wsparcia wybitnie uzdolnionej młodzieży,

  12. wsparcie formalno-prawne oraz finansowe dla start-upów, 
   inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi nauki i kultury.

 

 • Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

  1. tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie placówek oświatowych;

  2. prowadzenie, finansowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych i artystycznych
   dla dzieci i młodzieży i dorosłych,

  3. organizowanie i wspieranie projektów krajowych i zagranicznych w zakresie konferencji,
   szkoleń, kursów, staży, sympozjów, seminariów, badań, publikacji, konkursów, odczytów,
   spektakli teatralnych, wystaw i koncertów,

  4. podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości młodych Polaków,

  5. współpracę z wybitymi autorytetami nauki, kultury, sztuki i przedsiębiorczości
   a także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami,

  6. organizowanie zbiórek pieniężnych wśród podmiotów krajowych i zagranicznych,
   pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

  7. prowadzenie prac rozwojowych i badań naukowych,

  8. wydawanie książek, broszur, czasopism, katalogów, folderów, pomocy dydaktycznych
   oraz tłumaczeń obcojęzycznych publikacji.

 

Rada i Zarząd

 

RADA FUNDACJI

Robert Czechowski – Przewodniczący Rady

Dyrektor naczelny i artystyczny Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie,
Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Wyreżyserował w Polsce i za granicą ponad 50 sztuk teatralnych i ponad 60 programów telewizyjnych.

prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Matematyk, członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. Były Rektor Politechniki Zielonogórskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Autor ponad 70 prac naukowych, w tym 4 monografii. Honorowy Obywatel Zielonej Góry.

Andrzej Łącki

Architekt. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Współzałożyciel biura architektonicznego Łącki-Krzywoszański Architekci.
Laureat wielu nagród i wyróżnień konkursowych.

dr hab. Lech Szczegóła

Profesor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Politolog i socjolog polityki.
Autor między innymi książek „Między mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej’’ czy „Bierność obywateli”.

 

ZARZĄD FUNDACJI

Grzegorz Dryjański – Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, trener, konsultant biznesu. Doświadczenia menedżerskie zdobywał przede wszystkim w korporacjach branży farmaceutycznej.
Z wykształcenia psycholog, absolwent MBA – The Nottingham Trent University. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym,
przygotował i przeprowadził wiele autorskich szkoleń z zakresu negocjacji i kompetencji interpersonalnych.

 

Darczyńcy:

ALTA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Rzeczpospolita (ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny)

 

Dane rejestrowe:

Fundacja imienia Alexandra von Humboldta

ul. Jędrzychowska 37e, 65-385 Zielona Góra

 

KRS: 0000853957

REGON: 386723966

NIP: 9292041475

 

Numery rachunków w Bank Pekao S.A.

36 1240 6843 1111 0011 0106 5363
Rachunek bieżący w PLN (działalność statutowa, darowizny)

33 1240 6843 1978 0011 0106 5523
Rachunek bieżący walutowy w EUR

87 1240 6843 1787 0011 0106 5565
Rachunek bieżący walutowy w USD

Fundacja wpisana jest także do rejestru przedsiębiorców

32 1240 6843 1111 0011 0106 5435 PLN
Rachunek w PLN do prowadzenia działalności gospodarczej)