• patronat Uniwersytetu Zielonogórskiego (zaplecze dydaktyczne: laboratoria, pracownie, biblioteka),
  • kadra nauczycielska złożona z aktywnych naukowców (głównie UZ),
  • praca z młodymi ludźmi na zasadzie partnerstwa,
  • współpraca z artystami Teatru Lubuskiego (inscenizacje teatralne, przygotowywanie prezentacji artystycznych),
  • silny nacisk na wszelkiego typu techniki cyfrowe, 
  • matematyka obliczeniowa i modelowanie matematyczne jako element wykształcenia matematycznego (ścisła współpraca z Ośrodkiem Zastosowań Matematyki i Informatyki UZ),
  • podział czteroletniej nauki w Liceum na dwa etapy: pierwsze dwa lata to okres poszukiwania własnych predyspozycji i zainteresowań, dwa kolejne lata to pogłębione studia nad wybranymi przedmiotami i realizacja zindywidualizowanego projektu Matura,
  • spotkania z praktykami i liderami biznesu.